Plzeňská liga koloběžek 2006

Středa 14. června 2006 v cca 16:15
Místo konání: cyklo-ovál “Lopatárna“ (areál SKP Plzeň), Plzeň – Doubravka, na Lopatárně 14
– první kolo soutěže, finále 16. září 2006 –
Věkové kategorie:

  • 1995 – 1998 – žáci, žákyně mladší
  • 1991 – 1994 – žáci, žákyně starší
  • 1988 – 1990 let – junioři, juniorky
  • 1987 – 1967 – muži, ženy
  • 1966 a starší – veteráni, veteránky

10 kusů KOLOBĚŽEK zn. Kostka K ZAPŮJČENÍ
Pořadatel vyhlásí výsledky v dané věkové kategorii a ocení tři nejlepší v případě, že se závodu zúčastní alespoň 3 závodníci!
Ochranná přilba odpovídající právním předpisům a bezpečnostním normám je povinná pro všechny závodníky, nedodržení tohoto pravidla znamená zákaz startu, respektive diskvalifikaci!
Pořadatel, přihlášky, informace: Pešta s partou – KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ, gsm: 731 446 452, email: petr.pesta@kkplzen.cz, www. kkplzen.cz
S koloběžkovým
3,4 …… TRHNI SI NOHOU!!!