Nový další směr – pokus o nábor mladých talentů

Koloběžka Kostka

S ohledem na stárnoucí věkovou strukturu našeho klubu žádosti od plzeňských i mimo plzeňských škol o zapůjčení koloběžek a dále nabídku o zapojení do náborových akcí mládeže s ostatními kolovými sporty se Rada našeho sdružení rozhodla razantně věnovat spoustu energie a času do pokusu získání nových mladých členů.
Klub sice disponuje několika různými stoji pro tyto akce, ale zjistili jsme, že nejlepší je poměření talentů na kvalitních i typově shodných strojích. Proto se širší vedení klubu rozhodlo, uvolnit několik let střádané finanční rezervy a nakoupit 10 ks stejného typu koloběžek.
Na spolupráci, respektive podpoře na hranici sponzorského daru, jsme se domluvili s firmou KOSTKA (http://www.kolobka.cz) a těšíme se brzké dodání na 10 kusů koloběžek KOSTKA 20“ Street racer.
Hlavním těžištěm náboru by měl být Mc Donald CUP (http://www.bikerace.cz) cca 6 akcí, v některé středy v měsíci od 17 hod (červen až září) společně s dalšími kolovými sporty. Finále bychom pak chtěl uspořádat v sobotu asi 16. září při Dnu města Rokycany.
K této činnosti bude potřeba hodně nadšení a vůle, tak nám respektive koloběhu držte palce.