Klub má nový název – PSP Klub koloběhu Plzeň

V pátek 20. dubna 2007 se uskutečnilo dlouho očekávané členské shromáždění našeho Klubu, a to v přísálí Restauraci v Letkově u Plzně od 20:30 h. Jelikož jsme museli k názvu Klubu doplnit dle nové zákonné úpravy zkratku o.s. (občanské sdružení), rozhodli jsme se dílčím způsobem doplnit i stanovy, neboť ty stávající z roku 1999 již moc neodpovídaly současným potřebám.
Stanovy byly schváleny, diskuse o nových dresech rozhodnuta a asi nejzajímavější debata se týkala případné změny a doplnění názvu Klubu o zákonnou příponu o.s.. Navrženo bylo několik možností, nakonec se členské shromáždění rozhodlo hlasovat dvoukolově o těchto navržených názvech: Klub koloběhu Plzeň o. s., Pešta s partou – Klub koloběhu Plzeň o. s. a PSP – Klub koloběhu Plzeň o. s.. Do druhého kola postoupily dvě jména s větším počtem hlasů ( Pešta s partou – Klub koloběhu Plzeň o. s. a PSP – Klub koloběhu Plzeň o.s. ) a po hlasování byl přijat nový název PSP – KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ o. s..
Zajímavá byla i volba nové Rady klubu. Do Rady klubu byli po diskusi nově navrženi Martin Kadlec a Miroslav Klán, oba kandidaturu přijali. Stávající členové, kromě Michala Pešty přijali kandidaturu do svých funkcí i pro další období. Rada klubu pak byla pro následující funkční období zvolena takto:

  • Petr Pešta – předseda
  • Lenka Štemberová – hospodářka
  • Markéta Peštová – člen rady
  • Martin Kadlec – člen rady
  • Miroslav Klán – člen rady

Nu a pak pokračovala příjemným tepem volná zábava. V sobotu pak proběhlo dnes již klasické zahájení sezóny na Lopatárně, ale to už je jiná zpráva.