PŘIHLÁŠENÍ NA MARATON Görlitz 2010

Elektronický formulář na stránkách Europamaratonu (http://www.europamarathon.de) je přístupný bohužel pouze do 23. května. Pozdější přihlášení je možné do 28.5. 2010 přímo na adresu předsedy ČSK Jana Paciny – jan.pacina@ujep.cz. Do přihlášky je nutné uvést Jméno a Příjmení, celé datum narození, adresa bydliště a klub.
Pokud vyplňujete elektronický formulář – dole na stránce Europamarthonu je třeba vybrat volbu formuláře ve vybraném jazyce Ameldung / Zgloszenie / Application (volba  jazyka). Vyplnění formuláře je ukázáno na obrázku (více na webu KK Plzeň). Volbu  platby nevybírejte (Payment method) – a namísto telefonního čísla  zadejte „Tschechien-Cup“ – to je pro rozlišení od ostatních startujících  do výsledků Rollo-ligy.
Snížené startovné ve výši 10EUR (260Kč) (pouze pro závodníky ČSK) uhraďte  nejpozději do 28.5. 2010 na účet ČSK číslo 163069504/0300, jako  variabilní symbol uveďte 111 a do zprávy pro příjemce vaše  jméno. Stejné informace jaké zadáváte do registračního formuláře na  stránkách maratonu zašlete prosím i na můj email. Dodržte prosím předem stanovené termíny – v opačném případě budete za start v závodě platit 35€!!
Přímý link na maraton