PŘEDBĚŽNÝ KALENDÁŘ 2011

Koloběžkové akce 2011 mají zatím takto předpokládnaný průběh.
S pořadateli je nadále jednáno apravděpodobně ještě nejaké změny přijdou.