PF 2006

PF 2006

Plzeňští koloběžkáři přejí Všem pěkného Ježíška a uspěšné vykročení do nového roku.