KOLOBĚŽKA PRO RADOST 25.9. 2010 ZRUŠENA

Bohužel oznamujeme tímto výše uvedené: KOLOBĚŽKA PRO RADOST, KTERÁ SE MĚLA KONAT 25.9. 2010 JE ZRUŠENA.
Příčiny jsou objektivního i subjektivního charakteru.  Plány, ale zůstávají  a  možná příští rok se realizace podaří.
Děkujeme za pochopení.