Diplomová práce o koloběžkách č.2 je na světě!

Kolobka

Podzim roku 2006 přinesl další vědeckou publikaci o koloběžkách! Šárka Kittlerová obhájila na FTVS Diplomovou práci s názvem Aplikace koloběhu pro zrakově postižené.
I přes dominující obsah pro zdravotně postižené sportovce je v diplomce mnoho podnětných postřehů a informací pro všechny koloběžkáře. Přílohou práce je skvělé video o tom jak provádět základní odraz, frekvenční odraz, závodní odraz, výměnu nohou vytočením špičky či paty a výměna nohou přeskokem.
Obecně řečeno je diplomka krásně zpracovaná, má vytříbený jazyk, erudované postřehy, prostě pěkná. Role odborného oponenta se opět velmi důstojně zhostil Richard Jisl.
Zkrátka uskutečnil se další a významný krok v písemném zachycení koloběžkového sportu. A web KK Plzeň uveřejňuje krátkou ochutnávku:
Citace a z Diplomové práce APLIKACE KOLOBĚHU PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ ( Vypracovala Šárka Kittlerová v roce 2006, text je ze str.42 ):
4.4. Pozitiva koloběhu
Koloběh je plnohodnotný sport, který můžeme považovat za určitou alternativu k běhu, běžeckému lyžování a případně i cyklistice. Díky svým specifikům nám může posloužit i jako účinný tréninkový doplněk.
Je-li uplatněna a používána správná technika, posiluje koloběh nejen svalové skupiny dolních končetin, ale i trupu a horních končetin. Zvolí-li se vhodný trénink, rozvíjí jízda na koloběžce nejen svalovou sílu, ale i vytrvalost a rychlost.
Ve srovnání s během se koloběh jeví pro organismus podstatně šetrnější. Takřka při něm odpadá negativní působení otřesů na pohybový aparát, především klouby dolních končetin. Z tohoto důvodu je vhodným doplňkem pro různé sportovce, ale nejen pro ně, v období rekonvalescence po některých operacích či úrazech. Díky své relativní šetrnosti je vhodný pro lidi takřka všeho věku a není-li vykonáván na vrcholové úrovni, může mít kladný přínos i pro ty, kteří již nějaké zdravotní problémy mají.
Co se týče běžeckého lyžování, má koloběh především tu nespornou výhodu, že jej lze, alespoň v našich podmínkách, provozovat převážnou část roku a navíc na rozdíl od běhu na lyžích při něm nejsme tolik limitováni lokalitou, v které se nacházíme. V období sněhové pokrývky není problém koloběžku vystřídat sněhoběžkou. Najdou se však i další výhody, jako je menší náročnost na stabilitu, regulování rychlosti a směru jízdy apod.
V porovnání s cyklistikou má koloběh blíže k lokomočnímu pohybu, proto při něm dochází k rovnoměrnějšímu posilování svalstva celého těla. Rovněž klade menší nároky na stabilitu. Z pohledu technického je značnou výhodou jednoduchost koloběžky, což se promítne do menší finanční náročnosti při jejím pořizování, ale pochopitelně i údržbě. Za nezanedbatelné můžeme považovat i to, že koloběžka je menší a tudíž skladnější než kolo. Snadněji se i kamkoli přepravuje.
Dá se tedy říci, že koloběžka je dostupná takřka každému a má rovněž všestranné využití. Krom závodního koloběhu má své uplatnění zejména v oblasti průpravných cvičení, rekreačního sportu a turistiky. Někdo si ji pořizuje pro zábavu, jiný jako dopravní prostředek. Pro jednoho je důležitá vidina zlepšení kondice, pro druhého pěkná postava bez cvičení ve fitness centrech apod.
Tak takhle hezky Šárka popsala náš sport