24. dubna pořádáme koloběžkové závody

Zahájení sezóny 2005

RYCHLOSTNÍ ZÁVOD KOLOBĚŽEK!!
aneb zahájení závodní sezóny 2005 v Plzni – neděle 24.4. 2005
Místo konání: cyklo ovál “Lopatárna“ (areál SKP Plzeň), Plzeň – Doubravka
Rozpis:
12:50 – 13:10 Prezentace
13:05 Start závodu žáků na 1 km
13:20 Start závodu (KRITÉRIA) na 12
km (11×1090 m)
cca 14:00 Vyhlášení výsledků závodu
Startovné: 30,- Kč – příspěvek na pronájem areálu, neplatí žáci a junioři
Kategorie koloběžek: Open: všechny koloběžky bez omezení rozměrů kol
Věkové kategorie:
1991 – 1995 let – žáci, žákyně
1987 – 1990 let – junioři, juniorky
1986 – 1966 – muži, ženy
1965 a starší – veteráni, veteránky
Pořadatel, přihlášky, informace: Pešta s partou – KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ, gsm: 777 669 820, 731 446 452, email: petr.pesta@kkplzen.cz, www. kkplzen.cz
Funkcionáři:
ŘEDITEL ZÁVODU – Mgr. Petr Pešta
HLAVNÍ ROZHODČÍ – Ing. Milan Pešta
Zdravotní zajištění- MUDr. Hana Peštová
Závodí se podle Pravidel a Soutěžního řádu Českého svazu koloběhu 2005
Pořadatel vyhlásí výsledky v dané věkové kategorii a ocení tři nejlepší v případě, že se závodu zúčastní alespoň 3 závodníci!
Ochranná přilba odpovídající právním předpisům a bezpečnostním normám je povinná pro všechny závodníky, nedodržení tohoto pravidla znamená zákaz startu, respektive diskvalifikaci
Závodník jež v den startu nedovrší l8-ti let je kromě toho povinen na požádání předložit písemný souhlas nejméně jednoho z rodičů nebo jejich zákonného zástupce o povolení ke startu v závodě
Parkování: přímo v areálu „Lopatárna“
Možnosti ubytování: Pokud se zdržíte déle nebo přijede dříve: jsme schopni v omezené míře zajisti ubytování u členů našeho klubu, to potřebujeme ovšem znát pokud možno v předstihu.
Dále je možné ubytování přímo v areálu „Lopatárna“ , v ubytovně za 100,- Kč tel 377 226 967 gsm pan Šneberger 777 239 226 či ve velmi pěkném hotelu se snídaní za cca 250 – 300 Kč.
Jinak je možné ubytování, které znáte z minulých let v Intercamp Bílá Hora tel. 608250431 cca 100 Kč/noc.
Upozorňujeme, že se na území plzeňské čtvrti Doubravka necelé 2 km od konání závodu bude konat pouť Sv. Jiří, největší akce svého druhu v Plzni.
3,4 …… TRHNI SI NOHOU!!!
A HURÁ DO NOVÉ SEZÓNY 2005